Home

About

Articles

Ons

Site Map

                                                   Die “Unplug” Christen


Meeste van ons lewe soos 'n "unplug" Christen. Die rede hoekom ek so se is omdat ons almal in verskillende kerke groot geword. Kerke wil en sal nie die boodskap van Paulus preek nie, want dit gaan die Christen vry maak. Paulus se boodskap sal jou leer dat Christus in jou lewe, en ek praat nie nou van die Heilige Gees nie maar van Christus. Christus is die saad Hy word in elke gelowige geplaas wanner 'n gelowige weer gebore word. Elke gelowige kry die volle saad/gees van Christus, daar is niemand wat meer kry as 'n ander. 1 Pet 1:23


Dit is hoekom ek sê baie gelowiges lewe sonder die wete dat Christus in hulle lewe, Christus is in ons 24/7 en Hy sal jou nooit verlaat nie. Dus as jy op soek is na Christus buite jou, en jy doen allerhande dinge om nader aan Hom te kom, maak jy 'n groot fout. Dit is soos iemand wat na sy kar sleutels soek wat in sy broeksak is, maar hy soek die sleutels op verskillende plekke behalwe in sy broeksak. Daar is by die 200 verse of verklarings in die Bybel wat se ons is in Christus, en Hy is in ons. Die Heilige Gees se hoofsaaklike doel met ons is om ons te leer oor hierdie feit dat Christus in ons is. Jesus het dit in die boek van Johannes gesê. Die Heilige Gees is nie ons lewe nie, nêrens in die Bybel sal jy kry of is geskrywe dat ons in die Heilige Gees is nie. Ook nêrens sal jy kry in die Bybel dat die Heilige Gees plekke met Christus geruil het nie. Kyk ook na hierdie skets. Die Bybel leer dat as jy nie Christus het nie, dan het jy nie lewe nie Joh 10:28. Dus as jy se dit is die Heilige Gees wat in jou is in plaas van Christus, dan ongelukkig is jy "unplug" van Christus wat waarskynlik in jou is en gaan jy hom soek in alle moontlike maniere.


Indien jy nie weer gebore is nie, dan moet jy baie vinnige n plan maak om Christus in jou lewe te kry deur aan Hom te glo soos Paulus gesê het in Hand 16:31. Die Heilige Gees sal dan kom en satan se gees verwyder en dan Christus se gees in jou plaas (Geestelike weergeboorte vind plaas)en dan vorm julle n eenheid vers. Die Heilige Gees sal dan jou dan net leer oor Christus in jou Joh 14:16, 15:26, 16:7, 16:13. Hy sal nie oor ander goed praat behalwe oor net Christus. Dit is baie belangrik dat jy dan na die Heilige Gees luister anders gaan jy nooit leer oor Christus in jou nie. Jy sal nooit 'n volledige mens word nie, want alleenlik Christus kan jou 'n volledig mense maak Kol 2:10, niks anders op hierdie aarde kan dit doen nie, nie n kerk of n godsdienstige program of ‘n ministerie of wat ook al jy gaan probeer , dit gaan jou nie volledig maak nie. Kyk na hierdie. Die volgorde wat ons Vader wil he ons moet volg in ons christelike groei, is volgens hierdie animasie video "diven flow".  


Ons moet onthou, ons almal het in verskillende kerke, skole en opvoedkundige sentrum groot geword en is ons identifikasie daarvolgens gevorm. Die vraag is? is dit hoe ons Vader in die hemel ons wou gehad het, 'n dokter, motor werktuigkundig, of sanger of wat ook al. Wel sodra jy die openbaring het dat Christus is in jou en Hy lewe deur jou soos jy is gaan baie dinge verander. Onthou Christus se gees/natuur is in jou en jy sal nou volgens Christus se natuur optree in jou daaglikse lewe en dade soos byvoorbeeld om n moeder, of 'n dokter te wees ens.


Wanneer jy hierdie openbaring het, dan sal Christus se natuur jou verander na wat Vader in die hemel jou voor jou geboorte beplan en geskape het. Kan u sien hoe belangrik dit dan is dat jy nie "unplug" van Christus in jou moet wees nie. Heel waarskynlik gaan jy begin anders dink en gaan jy jou werk wil verander of jy gaan begin belangstel in ander dinge wat jy nooit sou kon droom jy sal wil doen nie.


Ek hou daarvan om sketse te teken om my te help om hierdie boodskap te verstaan.  Paulus se boodskap gaan oor 'n misterie, geen kerke preek daaroor nie. Hierdie misterie word alleenlik geopenbaar aan die gelowige deur die Heilige Gees, Hy alleen ken Christus werklik en wat alles in hierdie misterie is, soos Jesus gesê het in Joh 16:13 ….maar alles wat Hy hoor…..sal Hy aan julle spreek.

Kyk na die sketse hieronder.


Peter PorterUnplug Christen Volledige Mens

ANDER AANBEVOLE LEESSTOF OOR DIE ONDERWERP:

Christ Liveth in Me (boekie) – deur Warren Litzman

Christus Leef in My – deur Warren Litzman

Nicodemus and the Mystery of the Birthing – deur Warren Litzman

Free at Last! – deur Warren Litzman.

U kan bogenoemde boekies by Denise in P.E. Bestel Mail: lanceh@africa.com

Sien www.christ-life.org

 


U kan die “Life In The Son” hier aflaai ===>>