WAT BEDOEL JY, JY IS WEER GEBORE?
Christlife Conferance in Port Elizabeth Christuslewe Saamkuiergroep                                        Wesrand Christlife Fellowship
videos Only Christ Seed Gives Life

Horizontal Drop Down CSS3 Menu Css3Menu.com

Make any comments

WAT BEDOEL JY, JY IS WEER GEBORE?

                                          

INLEIDING  

   

Sommige Christene beweer hulle is “wedergebore”.  Ander sê hulle is nie seker daaroor nie en party sê hulle weet nie eintlik wat dit beteken nie. Party sê dit gebeur wanneer jy gedoop word, of wanneer jy in jou kerkdenominasie aangeneem of as lidmaat bevestig word. Dan is daar die wat sê dit is wanneer jy 'n sekere geestelike belewenis ervaar.


Daar is duidelik baie verwarring oor die onderwerp. Dit, nieteenstaande die feit dat Jesus gesê het dat tensy 'n persoon weer gebore word, sal hy die koninkryk van God nie sien nie (Joh. 3:3-5). Hoe kan dit wees dat daar soveel onkunde en wanopvattings is oor so 'n kardinale onderwerp?


Hierdie boek poog om die wanopvattings uit die weg te ruim en 'n duidelike en akkurate uiteensetting te gee van wat die wedergeboorte  behels, asook hoe jy kan weet of jy weer gebore is. Hierdie boekie bevat van die belangrikste inligting wat jou lewe kan verander, as jy 'n oop gemoed het.  


Die wedergeboorte is veel belangriker as 'n persoon se geboorte uit sy moeder se skoot. 'n Persoon se wedergeboorte is die belangrikste gebeurtenis in sy of haar lewe. Die implikasies daarvan is ewigdurend en so enorm, dat woorde nie naby daaraan kom om dit te beskryf nie.

  

Daar is 'n misterie gekoppel aan die wedergeboorte. Hierdie misterie is 'n geslote geheim; dit is iets wat net die Heilige Gees kan openbaar. Jy sal dit nie in boeke of ander se verklarings kry nie. Dit was nie eers bekend gemaak aan Moses,Abraham,David of enige van die profete nie, dit was alleenlik aan Paulis geopenbaar. Om hierdie misterie beter te verstaan moet ons iets van God se karakter en Sy plan vir die mens verstaan. En daarvoor moet ons teruggaan na die begin… In hoofstuk 1 begin ons met die begin...  


Laai hierdie artikel “Die Geestelike Geboorte.pdf” hier af.


1.