8.

Christus Leef in My | Herstel van Waarheid in die Kerk

Die feit dat Christus iets te doene het met alles wat te doen het met die kerk, is nie dieselfde as panteïsme nie. Dus kan Christus-lewe gelowiges insien dat God, Jesus se God en Vader iets te doene het met alles in die heelal en alles geskape het, maar alles is nie God nie, want baie daarvan is ‘n byproduk van die God-Skepper wat nie verwar moet word met Hom as persoonlike God nie.

                                          

 Herstel van Waarheid in die Kerk

Ter opsomming, wanneer Paulus sê: “Christus leef in my,” maak hy aan mense bekend suiwer en onherroeplike verlossing. ‘n Gelowige gaan deur verskeie begripsvlakke op sy pad om God die Vader in Sy volheid te leer ken. Ons is nou oortuig daarvan dat die finale begripsvlak is om Christus te sien as ons helper om ons Vader te sien. Ons weet nou dat Hy besig is om Sy werk ten uitvoer te bring soos nog nooit tevore nie. Die wêreld word nou vinnig tot hierdie begrip gebring. Die boodskap van die Christus-lewe is ‘n God-boodskap wat gegee word aan gelowiges van die laaste dae.


Dit was nie ‘n boodskap in die Hervormingskerk tot die mate wat dit tans is nie. Dit is iets waarmee God vandag besig is. Dit is ‘n beweging van God se Gees in hierdie tyd. Net soos die kerk nie die lering van verlossing deur genade bevorder het tot ‘n paar eeue gelede nie, toe Martin Luther die Hervorming gelei het, net so was daar tot nou toe geen lewende waarheid van ons eenwording met Christus in die kerk nie. Net soos daar geen heiligmakings-leerstelling in die kerk was tot die era van Wesley in die 1700’s nie, was daar tot nou geen Christus-lewe boodskap nie. Net soos daar geen boodskap was oor die wederkoms van Christus of goddelike genesing of die doop in die Heilige Gees tot die 1800’s nie, was daar tot nou geen lering oor die gelowige se verhouding met die Christus binne in hom nie. Ons moet altyd kan insien dat God aan die voortbeweeg is, reël op reël, en voorskrif op voorskrif. Die Hervormingskerk word ten volle herstel tot God se uiteindelike oogmerk. Ons word nie net herstel tot die Nuwe Testamentiese kerk nie. Ons word eerder deur die Heilige Gees herstel tot God se uiteindelike oogmerk – dat Hy ons gekies het in  Homself voor die grondlegging van die wêreld, lank voor daar ‘n sigbare kerk was (Eph 1:4).


Laat ons nie moeg word om goeie dinge te doen nie, want terwyl ons baie dinge leer en ons kennis oorvoediglik toeneem met blydskap in hiedie uur wanneer Christus alles begin word, laat ons hierdie heerlike waarheid met die hele wêreld deel. Hierdie boodskap behoort nie net aan die hele liggaam van Christus nie, maar dit moet gaan na elke verslane, sonde-gebonde, Satan-beheeersde siel oor die ganse aarde. Net soos God al hierdie wonderlike waarhede deur vernuwing in die Hervormingskerk ingebring het, sal Hy hierdie waarheid van die Christus-lewe in die kerk inbring. Ons eenwording met Christus is nie iets wat teoloë of menslike leestellings kan beheer nie. Dit is ‘n waarheid wat spesifiek deur die Heilige Gees geleer word en in die algemeen deur ons Hemelse Vader beheer word.


Hy is nou besig met die daarstel van ‘n beweging van mense oor die hele aarde wat fondasiestene is waarop Hy sy finale boodskap bou. Ons is van daardie stene. Wanneer ons die Christus-lewe boodskap verkondig, wil ons nie voorgee dat ons uitverkorenes is of spesiaal of wonderlik is nie. Ons is maar bloot mense wat in ons geestelike honger begin insien het dat Christus ons enigste lewe is en dit nou met ander moet deel. Soos wat jy Christus sien as alles van jou, het jy uiteindelik by die sleutel tot die Skrif gekom wat ‘n merkwaardige verskil gaan maak in jou wandel met God. Wees bemoedig. Jesus kom gou, en wat ons doen moet ons gou doen. Hy wat in ons is, is Hy wat spoedig gaan verskyn, en daar kan geen onderskeid wees tusen die twee nie. Hy leef in jou!


***

8.

Gaan na bladsy 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.